logo
Home » Aanbod » Seminaries » De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De vennootschap, haar bedrijfsleider en de fiscus - LAAKDAL (18/181 L)

Tijdens dit seminarie staat de bedrijfsleider van een vennootschap centraal. Zowel aspecten van personenbelasting, vennootschapsbelasting als registratiebelasting komen aan bod.

De voorbije maanden zijn er een aantal maatregelen getroffen die het belang van het aanstellen van een bedrijfsleider-natuurlijk persoon in een vennootschap betreffen en die tot gevolg kunnen hebben dat (KMO-)vennootschappen bepaalde voordelen/sancties mislopen wanneer ze wel/geen dergelijke bedrijfsleider aanstellen (verlaagd tarief vennootschapsbelasting, afzonderlijke aanslag ten laste van de vennootschap). Op deze maatregelen wordt tijdens dit seminarie dieper ingegaan.

Ook wordt nagegaan voor welke prestaties een bedrijfsleider vergoed kan worden. Kan de fiscus de omvang van dergelijke prestatievergoedingen in vraag stellen of bezondigt hij zich daarmee aan een verboden opportuniteitsbeoordeling?

Maakt de fiscus een onderscheid naargelang de vergoeding in geld of in natura wordt uitbetaald? Wat bijvoorbeeld met gratis huisvesting? Hoe moet het voordeel dat de bedrijfsleider behaalt uit de terbeschikkingstelling van een woning door zijn vennootschap, geraamd worden in afwachting van een aanpassing van het KB/WIB92? Welke negatieve gevolgen kunnen de gewijzigde waardering van het voordeel met zich meebrengen in hoofde van de vennootschap van de bedrijfsleider? Wat met de toekenning van één of meerdere bedrijfswagens? De praktijk wijst uit dat de aftrekbaarheid van een voordeel in natura regelmatig het voorwerp van geschillen is. Cassatierechtspraak koppelt de aftrekbaarheid aan werkelijke prestaties vanwege de bedrijfsleider. Hoe moet deze rechtspraak geïnterpreteerd worden? Zit alle rechtspraak hieromtrent op dezelfde lijn? Wat met de aftrekbaarheid van tantièmes toegekend aan de bedrijfsleider?

Een ander vraagstuk betreft dat van de verplaatsingsvergoedingen en verplaatsingskosten van de bedrijfsleider. In het seminarie wordt ook aandacht besteed aan de vraag of een bedrijfsleider een fiscaal voordelige lening kan toestaan. En of hij bij de aankoop van aandelen van zijn onderneming een belastingvermindering kan bekomen. Wat als hij voor de aanschaf van deze aandelen een lening aangaat? Kan hij de interesten daarvan in aftrek brengen? In welke zin bepaalt het tijdstip waarom iemand bedrijfsleider wordt, of hij al dan niet recht heeft op de belastingvermindering voor startende ondernemingen? Ook de fiscale gevolgen van een overeenkomst waarbij een bedrijfsleider samen met zijn vennootschap een onroerend goed aankoopt, de eerste voor de blote eigendom, de tweede voor het vruchtgebruik, komen in dit seminarie aan bod.

Spreker

Jo Roseleth
Managing Partner Moore Stephens Tax & Legal Services, Docent Odisee, Gastdocent FHS