logo
Home » Aanbod » Seminaries » De overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en vice versa - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 150
Datum: 17 december 2019
van 13.30 tot 15.30 uur

GENT
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> woensdag 11 december 2019 van 13.30 tot 15.30 uur in LAAKDAL
> donderdag 12 december 2019 van 12.30 tot 14.30 uur in BRUSSEL

 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en vice versa - GENT (19/173 G)

De overgang van rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting en vice versa vzw’s en verenigingen zijn van oudsher onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (artikel 220 en 220/1 WIB92). Tenzij ze zich bezighouden met het exploiteren van een onderneming, activiteiten van winstgevende aard of zich omvormen tot een VSO. Vanaf dat moment ressorteren zij onder het rechtsgebied van de vennootschapsbelasting. Omdat hiervoor nog geen wettelijk kader voorhanden was, behalve een 40 jaar oude circulaire, heeft de wetgever gebruik gemaakt van de hervorming van het W.V.V. om dit via de wet van 17 maart 2019 wettelijk te verankeren. Deze nieuwe regeling trad in werking op 1 januari 2019. Volgende vragen komen hierbij o.a. aan bod:

- wat is het toepassingsgebied van deze wet?
- Wie valt buiten het toepassingsgebied?
- Hoe ziet de fiscale verwerking eruit van:
 ° het kapitaal, uitgiftepremies, winstbewijzen en andere inbrengen; 
 ° de vrijgestelde winsten; 
 ° de voorzieningen voor risico’s en kosten; 
 ° de herwaarderingsmeerwaarden; 
 ° de kapitaalsubsidies; 
° de kosten die voorheen het voorwerp hebben uitgemaakt van een voorziening voor risico’s en kosten; 
 ° de waardevermindering op verliezen op activa;
 ° de afschrijvingen; 
 ° de minderwaarden en meerwaarden op activa; 
 ° de vroegere verliezen?
- Wat als er onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva worden vastgesteld tijdens een belastbaar tijdperk waarin de rechtspersoon aan de vennootschapsbelasting onderworpen is?

Sinds 1 mei 2019 bestaat er ook een wettelijk kader in omgekeerde richting, nl. de situatie waarbij een rechtspersoon overstapt van de vennootschapsbelasting naar de rechtspersonenbelasting. Hoe moet in dit geval de belastbare grondslag worden berekend? Kan de belasting gespreid belast worden? Welke elementen worden uitgesloten van de belastbare grondslag? Dit en tal van andere vragen komen aan bod.

Tijdens dit seminarie brengen de sprekers u een overzicht van deze 2 nieuwe regelingen. Hierbij wordt aan de hand van simulaties stilgestaan bij mogelijke die zich kunnen voordoen in de praktijk. Vanzelfsprekend worden hier mogelijke oplossingen aangereikt.

Sprekers

Herman De Cnijf
Directeur FHS en FHS-Seminaries, Docent Odisee en Prof. FHS
Yves Verdingh
Head of Tax BNP Paribas Fortis, Prof. FHS