logo
Home » Aanbod » Seminaries » De omzetting van de ATAD-richtlijn bekeken vanuit een praktische bril voor accountants en belastingadviseurs - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 03 december 2019
van 14.00 tot 17.30 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> dinsdag 10 december 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in GENT
> donderdag 12 december 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in LAAKDAL

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De omzetting van de ATAD-richtlijn bekeken vanuit een praktische bril voor accountants en belastingadviseurs - BRUSSEL (19/154 B)

In uitvoering van het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO en de G20, heeft de EU twee richtlijnen aangenomen, de zgn. Anti Tax Avoidance Directive I en II (ATAD I en II). De Federale Regering heeft van de hervorming van de vennootschapsbelasting gebruik gemaakt om deze richtlijnen om te zetten. Het gaat met name om de volgende maatregelen:

- nieuwe interestaftrekbeperking: de aftrek van interest wordt voortaan beperkt in functie van de EBITDA van de vennootschap. De nieuwe regel vervangt grotendeels de vroegere 5:1 thin cap regel. Het toepassingsgebied is aanzienlijk uitgebreid. Zo is de nieuwe aftrekbeperking van toepassing op alle leningen (niet alleen van vanwege groepsvennootschappen, maar ook bijvoorbeeld van banken).
CFC-regels: de belasting van winst van bepaalde laag belaste buitenlandse entiteiten.
- Exit-heffing: de belasting van de overdracht van activa en de zetelverplaatsing van vennootschappen vanuit België naar het buitenland (en omgekeerd).
- Hybride mismatches: de belasting van hybride mismatches die leiden tot dubbele aftrek of aftrek zonder overeenstemmende belasting.

Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 voor boekjaren vanaf 1 januari 2019.

Tijdens dit seminarie wordt uitgebreid stilgestaan bij deze vier actiepunten. Hierbij wordt ingegaan op de praktische toepassing en implicaties van deze nieuwe regelgevingen.

Het seminarie richt zich specifiek op de accountants en belastingadviseurs.

Spreker

Pieter Van Den Berghe
Fiscaal vennoot bij Monard Law