logo
Home » Aanbod » Seminaries » De nieuwe aangifte vennootschapsbelasting gepubliceerd: praktische toelichting van de nieuwigheden - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De nieuwe aangifte vennootschapsbelasting gepubliceerd: praktische toelichting van de nieuwigheden - GENT (19/145 G)

De nieuwe aangifte vennootschapsbelasting is een feit. Via KB 26 mei 2019 werd de nieuwe aangifte op 14 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op het aangifteseminarie in maart werd reeds aangekondigd dat in het kader van de gefaseerde hervorming van de vennootschapsbelasting, het aangifteformulier grote wijzingen zou ondergaan. Nu de aangifte eindelijk gepubliceerd is, is het tijd om de nieuwigheden toe te lichten.

Op 17 juni werd een uitgebreide circulaire gepubliceerd die dieper ingaat op een aantal specifieke bepalingen bij het invullen van de aangifte. De circulaire behandelt de antimisbruikbepalingen die werden ingevoerd in het kader van de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Zo moet de te vestigen aanslag verbonden worden aan het aanslagjaar dat door de werkelijke nieuwe datum van de afsluiting van het boekjaar wordt bepaald.

Concreet betekent dit voor aanslagjaar 2019 dat de aangifte moet worden ingevuld op basis van:
- de fiscale bepalingen die rekening houden met de eerste fase van de hervorming indien het belastbaar tijdperk aanvangt op 1 januari 2018, en 
- de fiscale bepalingen die geen rekening houden met de eerste fase van de hervorming indien het belastbaar tijdperk aanvangt vóór 1 januari 2018.

Daarbij moet rekening worden gehouden met enkele noodzakelijk uit te voeren correcties van de grondslagen en tarieven. Het is de belastingplichtige die voor elk essentieel bestanddeel van de belastbare grondslag moet nagaan of er überhaupt een correctie moet gebeuren. Daartoe werd voorzien in een afzonderlijk correctievak van de aangifte.

Zoals verwacht wordt het vak over het tarief van de vennootschapsbelasting uitgebreid en is er een aanpassing  in de rubriek van de afzonderlijke aanslagen.

Om de beroepsbeoefenaar een helpende hand te bieden bij de concrete toepassing van deze nieuwigheden richt de Fiscale hogeschool een extra seminarie in waarbij de aangifte op een praktijkgerichte wijze wordt besproken. Hierbij komen verschillende voorbeelden en interpretatiemogelijkheden aan bod.

Uniek aan dit seminarie is de wisselwerking tussen de sprekers, enerzijds actief in de beroepssfeer en anderzijds de fiscale Administratie.


Sprekers

Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven
Filip Vandenberghe
Adviseur FOD Financiën, Gastdocent FHS