logo
Home » Aanbod » Seminaries » De kapitaalvermindering krijgt een complex fiscaal prijskaartje - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De kapitaalvermindering krijgt een complex fiscaal prijskaartje - LAAKDAL (18/25 L)

Een kapitaalvermindering kan een interessante techniek zijn om geld uit de vennootschap te halen.

De aanrekeningregels die van toepassing waren tot 31 december 2017 lieten toe om een kapitaalvermindering uit te voeren zonder enige belastingkost mits de kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal. De Wet van 25 december 2017 houdende hervorming van de vennootschapsbelasting maakt hier een einde aan en voorziet vanaf 1 januari 2018 in een reeks van ingewikkelde aanrekenregels op het fiscaal gestort kapitaal en de reserves binnen én buiten kapitaal. Dat impliceert dat er vanaf 2018 een fiscaal prijskaartje vasthangt aan een kapitaalvermindering onder de vorm van roerende voorheffing maar mogelijks ook vennootschapsbelasting.

Er dient voortaan bij een kapitaalvermindering dan ook rekening gehouden te worden met :

- een complexe berekening;
- maar tevens met een aansluitingsoefening tussen de boekhoudkundige en fiscale situatie van de eigen vermogenselementen die onderhevig zijn geweest aan een aanrekening.

Tijdens het seminarie wordt dus gefocust op het nieuwe fiscaal regime van de kapitaalvermindering.

- Er zal een gedetailleerde uiteenzetting gegeven worden van de nieuwe fiscale aanrekenregels aan de hand van een aantal concrete voorbeelden.
- Tevens zullen een reeks van casussen worden besproken aan de hand van heel concrete rekentabellen. Daarbij zal op een overzichtelijke manier het fiscale regime wordt toegelicht vertrekkende van het boekhoudkundig eigen vermogen over de aanrekenregels naar het fiscaal resultaat en de mogelijks verschuldigde vennootschapsbelasting en roerende voorheffing.

De fiscale oefeningen zullen uiteraard gesitueerd worden binnen de vennootschapsrechtelijke krijtlijnen.

Tot slot zullen een aantal bijzondere vraagstukken aan bod komen:

- Doorwerking in hoofde van de aandeelhouder;
- Toepassing roerende voorheffing in de tijd;
- Interactie met rulings;
- Toepassing anti-misbruik bepaling;
- Mogelijkheden tot optimalisatie ?
- Impact op internationaalrechtelijke regels.

Spreker

Geert Gemis
Fiscaal advocaat, Gastdocent FHS, Docent UCLL