logo
Home » Aanbod » Seminaries » De hervorming van de vennootschapsbelasting en de begeleidende maatregelen - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De hervorming van de vennootschapsbelasting en de begeleidende maatregelen - BRUSSEL (17/170 B)

Nu binnen de Ministerraad een akkoord is bereikt over een veelheid van teksten waarin niet alleen zgn. zomerakkoord is uitgewerkt, maar nog tal van andere fiscale wijzigingen zijn verwerkt, is het de hoogste tijd om hierover meer concrete informatie te geven.

In het seminarie dat de Fiscale Hogeschool in samenwerking met de Faculteit Rechten van KU Leuven organiseert, ligt de klemtoon op de nieuwigheden inzake vennootschapsbelasting en nog meer in het bijzonder op al de geplande wijzigingen die vanaf het eerstvolgende aanslagjaar van toepassing zullen zijn.

Onderwerpen die in dat verband behandeld zullen worden, zijn o.a.:

- De nieuwe benadering van kapitaalverminderingen: doet een vennootschap er goed aan om nog vóór het jaareinde een vermindering door te voeren van haar maatschappelijk kapitaal?

- Meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een vennootschap: moet een vennootschap haar aandelenportefeuille en beleggingen vóór het jaareinde herschikken?

- Wijziging van het stelsel van de investeringsaftrek: nog investeren in 2017 of wachten tot 2018?

- De juiste draagwijdte van de wijzigingen van de DBI-aftrek;

- De (nabije) toekomst van de notionele interestaftrek;

- De verstrenging van de fiscale vrijstelling voor de voorzieningen voor risico’s en kosten: wat is het lot van de voorzieningen die tot 31 december 2017 zijn aangelegd?

- Voor alle vennootschappen een minimaal belastbare grondslag? Of toch niet voor allemaal?

- De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting: voor alle vennootschappen? Voor sommigen? Eventueel onder welke voorwaarden?

- Zijn alle vennootschappen, grote en kleine, die aan een bedrijfsleider geen bezoldiging van minstens 45.000 euro  betalen voortaan een extra heffing verschuldigd bovenop de vennootschapsbelasting?

- De nieuwe fiscale aanpak van hybride en andere bedrijfswagens: nog snel investeren in 2017? Of wachten tot het volgende autosalon?

- Nieuwe fiscale stimulansen voor startende ondernemingen en voor groeibedrijven;

- Stopzetting van een éénmanszaak, en mogelijks omzetting van de éénmanszaak in een vennootschap: nog in 2017? Of beter wachten tot 2018? Wat zijn de wijzigingen?

- Waar staan we nu vandaag met de taks op de effectenrekeningen? Welke effecten zijn nu eigenlijk geviseerd?

Op al deze, en nog andere fiscale nieuwigheden die nog voor het einde van het jaar formeel door het Parlement zullen worden goedgekeurd, wordt tijdens dit seminarie grondig ingegaan. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de praktische gevolgen van de nieuwe maatregelen. Dat gebeurt aan de hand van op de dagelijkse praktijkgerichte  voorbeelden.

Sprekers

Axel Haelterman
Professor Fiscaal Recht KU Leuven, Advocaat-vennoot Freshfields Bruckhaus Deringer
Luc Maes
Prof. FHS, Prof. em. UA
Carl Van Biervliet
Vennoot-Accountant-Belastingconsulent Vandelanotte, Prof. FHS, Gastdocent EMS en KU Leuven