logo
Home » Aanbod » Seminaries » De antiwitwasrichtlijn: een stand van zaken voor cijferberoepers - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 09 december 2019
van 13.30 tot 17.00 uur

GENT
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Opmerkingen:

Dit seminarie vindt ook plaats op:

> donderdag 7 november 2019 van 14u00 to 17u30 in BRUSSEL
> maandag 18 november 2019 van 13u30 tot 17u00 in LAAKDAL

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De antiwitwasrichtlijn: een stand van zaken voor cijferberoepers - GENT (19/162 G)

Op 5 juni 2015 werd de vierde antiwitwasrichtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In deze richtlijn werden 3 grote wijzigingen opgenomen. Vooreerst moeten de lidstaten voorzien in een reglementering in verband met de bepaling van risico’s bij witwaspraktijken. Een tweede wijziging betreft het cliëntenonderzoek. De laatste wijziging gaat over het verplichte UBO register (Ultimate Beneficial Owners).

Eind december 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin zij de fiscus toegang verleent tot bepaalde antiwitwasinlichtingen. De lidstaten zijn ingevolge deze richtlijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht om de belastingadministraties toegang te verlenen tot alle “mechanismen, procedures, documenten en inlichtingen” opgenomen in de vierde antiwitwasrichtlijn. Aan de instituten (IAB, BIBF, IBR) werd gevraagd om een reglement te maken om toezicht te houden op de wijze waarop beroepsbeoefenaars de wetgeving toepassen.

Via de Wet van 18 september 2017 heeft de federale wetgever de antiwitwaswet van 11 januari 1993 vervangen. Eén van de belangrijkste wijzigingen in deze wet was de invoering van het UBO-register, waarbij alle Belgische vennootschappen en andere juridische structuren informatie moeten verstrekken over de uiteindelijk begunstigde. Ook werd ingevolge deze wet een nieuwe beroepsgroep opgericht, m.n. “dienstverleners aan vennootschappen”. Via de Wet van 29 maart 2018 werden twee verplichtingen ingevoerd voor deze nieuwe categorie.

In dit seminarie wordt een grondig overzicht gegeven van de verregaande verplichtingen van deze richtlijnen en hun implementatie hiervan. Meer concreet zullen (o.a.) de volgende vragen tijdens de causerie een antwoord krijgen:
- hoe moet het begrip “uiteindelijk begunstigde” worden omschreven? Welke 2 categorieën kunnen er onderscheiden worden? Wat is een Politiek Prominent Persoon?
- Welke instellingen worden geviseerd tot het nemen van cliëntenonderzoeksmaatregelen? Wat houden deze nieuwe maatregelen in?
- Hoe wordt het risicoprofiel van de cliënt beoordeeld? En welke invloed zal dat risicoprofiel hebben op de houding die de beroepsbeoefenaar moet aannemen en de gedragslijn die hij moet volgen?
- Welke maatregelen moeten de beroepsbeoefenaars nemen bij een verhoogd risico op witwassen of financiering van terrorisme? Mogen de beroepsbeoefenaars informatie van derden gebruiken om hun cliënten correct te identificeren? Wanneer is geen identificatie meer nodig?
- Wat houdt het UBO-register in? Wie kan dat register raadplegen?
- Geldt het UBO-register enkel voor vennootschappen of kunnen trusts hier ook onder vallen?
- Tot welke fiscale gevolgen kan het UBO-register leiden?
- Wie wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?
- Wie moet zich registreren in het kader van “dienstverleningen aan vennootschappen”?  Hoe moet dit gebeuren? Welke sancties zijn er verbonden aan de niet-naleving van de voorwaarden?


Spreker

Jos De Blay
Voorzitter van de Interinstitutencommissie AWW van de 3 Instituten, Accountant-belastingconsulent, Prof. FHS