logo
Home » Aanbod » Seminaries » De antiwitwasrichtlijn: een stand van zaken voor cijferberoepers - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De antiwitwasrichtlijn: een stand van zaken voor cijferberoepers - BRUSSEL (19/162 B)

Inclusief modelformulieren

Op 5 juni 2015 werd de vierde antiwitwasrichtlijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In deze richtlijn werden 3 grote wijzigingen opgenomen. Vooreerst moeten de lidstaten voorzien in een reglementering in verband met de bepaling van risico’s bij witwaspraktijken. Een tweede wijziging betreft het cliëntenonderzoek. De laatste wijziging gaat over het verplichte UBO register (Ultimate Beneficial Owners).

Eind december 2016 heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn gepubliceerd waarin zij de fiscus toegang verleent tot bepaalde antiwitwasinlichtingen. De lidstaten zijn ingevolge deze richtlijn met ingang van 1 januari 2018 verplicht om de belastingadministraties toegang te verlenen tot alle “mechanismen, procedures, documenten en inlichtingen” opgenomen in de vierde antiwitwasrichtlijn. Aan de instituten (IAB, BIBF, IBR) werd gevraagd om een reglement te maken om toezicht te houden op de wijze waarop beroepsbeoefenaars de wetgeving toepassen.

Via de Wet van 18 september 2017 heeft de federale wetgever de antiwitwaswet van 11 januari 1993 vervangen. Eén van de belangrijkste wijzigingen in deze wet was de invoering van het UBO-register, waarbij alle Belgische vennootschappen en andere juridische structuren informatie moeten verstrekken over de uiteindelijk begunstigde. Ook werd ingevolge deze wet een nieuwe beroepsgroep opgericht, m.n. “dienstverleners aan vennootschappen”. Via de Wet van 29 maart 2018 werden twee verplichtingen ingevoerd voor deze nieuwe categorie.

In dit seminarie wordt een grondig overzicht gegeven van de verregaande verplichtingen van deze richtlijnen en hun implementatie hiervan. Meer concreet zullen (o.a.) de volgende vragen tijdens het seminarie een antwoord krijgen:
- belangrijke nieuwe regels voor interne kantoororganisatie toegelicht. Zoals…
     o Primeur: nieuw model van handleiding interne procedures!
     o Is de aanstelling van een AMLCO nu verplicht in elk kantoor. 
     o Wanneer een onderscheiden verantwoordelijke persoon op het hoogste niveau benoemen. Wat zijn hun taken.
     o Ook nieuw: de interne auditfunctie.
     o Interne whistleblowing: vanaf nu in elk kantoor van toepassing? Hoe!
- Wie is uiteindelijke begunstigde, wat is een rechtstreekse UBO en een onrechtstreekse UBO?
- Wat is een Politiek Prominent Persoon? Nieuwe definitie.
- Hoe de verplichtingen vervullen inzake identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten en van de identiteit van de uiteindelijke begunstigde, de meldingsplicht, de bestendige waakzaamheidsplicht.
- Welke risicocategorieën in ons kantoor en hoe ze vaststellen.
- Nieuwe regels bij contante betalingen.
- Wanneer de cliënt melden aan de CFI en wat na melding?
- Welke tuchtrechtelijke, burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheden. Hoe onze aansprakelijkheid beperken.
- En verder tal van praktische tips voor de interne organisatie in uw kantoor. Onder meer nieuwe modelformulieren.

Spreker

Jos De Blay
Voorzitter van de Interinstitutencommissie AWW van de 3 Instituten, Accountant-belastingconsulent, Prof. FHS