logo
Home » Aanbod » Seminaries » De aftrek voor innovatie-inkomsten: nieuwe inzichten n.a.v. de Zomerwetgeving - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

De aftrek voor innovatie-inkomsten: nieuwe inzichten n.a.v. de Zomerwetgeving - BRUSSEL (18/27)

Ondernemingen zetten in op innovatie. Interne processen, productie- en leveringsprocessen worden geoptimaliseerd. Om ondernemers tot innovatie aan te zetten, heeft de wetgever via de Wet van 9 februari 2017 de aftrek voor innovatie-inkomsten ingevoerd. Deze aftrek laat ondernemingen toe om 85 % van hun netto-inkomsten uit bepaalde intellectuele eigendomsrechten vrij te stellen van belastingen.

In het kader van de Wet van 17 december 2017 houdende diverse fiscale bepalingen II heeft de wetgever het toepassingsgebied van de innovatieaftrek uitgebreid, maatregelen tegen dubbel gebruik genomen en de overgangsregeling aangepast. De wetswijzigingen hebben net als de innovatieaftrek zelf retroactief uitwerking vanaf 1 juli 2016. Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting die op 22 december 2017 door het Parlement is goedgekeurd brengt wijzigingen met zich mee.

In dit seminarie wordt nagegaan welke mogelijkheden worden geboden door de innovatieaftrek. Vanzelfsprekend vormen de onlangs gewijzigde regels en de eerste ervaringen opgedaan in het kader van rulingdossiers het uitgangspunt van de bespreking. De volgende vragen krijgen o.a. een antwoord:

- Wat houdt de verruiming van de aftrek naar software, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit precies in? Komen octrooien nog steeds in aanmerking?
- Op welke inkomsten is de nieuwe aftrek van toepassing? Kunnen ook kostenbesparingen in aanmerking komen voor de aftrek? Wat met het intern gebruik van intellectuele eigendomsrechten? En wat met de bedragen verkregen bij de vervreemding van een intellectueel eigendomsrecht? Kan de innovatieaftrek ook worden toegepast op inkomsten uit IT-dienstverlening?
- Wordt de innovatieaftrek berekend op de bruto- of op de netto-inkomsten? Wat met historische ontwikkelingskosten?
- Vanaf welk moment wordt het mogelijk een deel van de winst van de winst van de vennootschap vrij te stellen? Wat houdt de tijdelijke vrijstelling voor intellectuele eigendomsrechten in aanvraag precies in? Op welk ogenblik wordt de vrijstelling definitief?
- Hoeveel bedraagt het percentage van de aftrek? Hoe wordt de nexus-breuk berekend?
- Wat gebeurt er met de aftrek in het kader van fusies, splitsingen en gelijkgesteldeverrichtingen?
- Kan de niet-gebruikte aftrek worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk? Wordt de aftrek van overgedragen innovatieaftrekken beperkt in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting?
- Kan de aftrek voor innovatie-inkomsten gecombineerd worden met de investeringsaftrek of het belastingkrediet voor O&O?
- Is de octrooiaftrek tijdens de overgangsperiode steeds de meest voordelig keuze? Of is het in sommige gevallen beter om de nieuwe innovatieaftrek toe te passen? Is de keuze definitief of kan er weer overstapt worden naar de overgangsregeling?

Spreker

Pieter Van Den Berghe
Fiscaal vennoot bij Monard Law