logo
Home » Aanbod » Seminaries » Controle en successieplanning via een stichting - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Controle en successieplanning via een stichting - BRUSSEL (20/67 B)

Deze opleiding wordt on-line in real time aangeboden op de geplande datum en tijdstip.
Nadien zal dit seminarie via een weblink nog twee weken consulteerbaar zijn.
De documentatie en slides worden eveneens digitaal toegestuurd.

De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks, die zich binnen het postgraduaat Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk situeert, ook een opportuniteit voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels en basisprincipes betreffende één of meer aangeboden topics.

De lessenreeks start met enkele sessies waarin de aandacht wordt gevestigd op de principes van het erfrecht, het vermogensrecht en het successierecht. Daarna wordt onderzocht op welke wijze testament, schenking en huwelijkscontract instrumenten kunnen zijn van successieplanning. Hoe het vermogen een bepaalde bestemming geven en er toch zo lang mogelijk controle op uitoefenen, is een vraag die in deze lessenreeks ook een antwoord krijgt. Speciale aandacht krijgt ook het item van de overdracht van een familiale onderneming.

Deelnemers die zich inschrijven voor de volledige lessenreeks, ontvangen gratis het standaardwerk “Praktijkgids successieplanning” van professor mr. Jos Ruysseveldt. Zij betalen 1.200 euro voor de volledige reeks.

Afzonderlijke inschrijving op één of meer sessies is mogelijk. Van de deelnemers die zich afzonderlijk inschrijven voor de uiteenzettingen over de ‘planningsinstrumenten en controlemechanismen‘ wordt verwacht dat zij de basisprincipes van erf- en vermogensrecht kennen.

In vele gevallen gaat een gezonde juridische en fiscaalvriendelijke overdracht van het (familiaal) vermogen samen met de wens van de overdrager om blijvend toezicht uit te oefenen op de afgestane vermogensbestanddelen. Dat kan via een Belgische of buitenlandse stichting of een vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid (de maatschap).
Tijdens deze namiddag worden de voorwaarden en modaliteiten samen met de pro’s en contra’s van de inschakeling van een controlevehikel onderzocht.

Spreker

Dirk Coveliers
Senior Associate Tiberghien Advocaten