logo
Home » Aanbod » Seminaries » Checklist optimalisatie vennootschap - Laakdal
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Checklist optimalisatie vennootschap - Laakdal (18/180 L)

Naar het einde van het kalenderjaar worden we steeds weer geconfronteerd met vele vragen van cliënten naar een fiscale optimalisatie van de jaarrekening. Door het Zomerakkoord werden bepaalde opties voor KMO-vennootschappen afgeschaft.

Vragen die in dat verband opduiken en in dit praktijkgericht seminarie worden behandeld, zijn o.a.:

- Wanneer we investeringen hebben verricht, opteren we dan voor de notionele intrestaftrek of voor een combinatie investeringsreserve (zolang het nog kan) en investeringsaftrek? En wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
- Wanneer maken we de keuze tussen het fiscaal voordeel van een tax shelter of de aanleg van een liquidatiereserve?
- Wat is de invloed van het realiseren van meerwaarden op aandelen of het degressief afschrijven op het aanleggen van een liquidatiereserve?
- Kan een kapitaalverhoging in de vennootschap (VVPRbis) de aangifte in de personenbelasting van onze cliënten optimaliseren? Levert dit benevens een hogere basis voor de NIA nog andere fiscale voordelen op?
- Mijn cliënt wil volgend jaar hoe dan ook een dividend uit zijn vennootschap halen, waarbij we de keuze hebben tussen een gewoon dividend, een kapitaalverlaging met artikel 537-kapitaal, een VVPR-dividend, een tussentijds dividend: wat kiezen we?
- Welke alternatieve beloningsvormen zijn nog fiscaal interessant en toepasbaar op het einde van het boekjaar?
- De waarderingsmethoden vormen een belangrijk onderdeel van de eindejaarsverrichtingen. Waarmee moet rekening gehouden worden om een zo optimaal mogelijk voordeel te behalen?
- Termijnen van de jaarrekening;
- Fouten in de jaarrekening;
- Manipulaties van de jaarrekening;
- Kan de vennootschap nog beroep doen op de overlopende rekeningen?

Daarbij komt nog dat we door het voldoen aan de voorwaarden van het nieuwe artikel 15 W. Venn. KMO-vennootschappen minstens 20 fiscale voordelen kunnen genieten.

Spreker

Donald Vandenberghe
Partner Flamée & Partners, Accountants en Belastingconsulenten, Lid examencommissie IAB