logo
Home » Aanbod » Seminaries » Btw-hervorming onroerende verhuur: goedgekeurde tekst ondergaat substantiële wijzigingen - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 24-09-19
tot 17-12-19
Grondige Snelcursus BTW - Najaar 2019 - BRUSSEL
van 04-02-20
tot 12-05-20
Grondige Snelcursus BTW - Voorjaar 2020 - GENT

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Btw-hervorming onroerende verhuur: goedgekeurde tekst ondergaat substantiële wijzigingen - LAAKDAL (18/171 L)

De definitieve teksten inzake de btw-hervorming i.v.m. vastgoed en onroerende verhuur zijn door de regering ter goedkeuring ingediend bij het parlement. In vergelijking met de door ministerraad op 30.03 jl. goedgekeurde versie heeft het project nog een aantal substantiële wijzigingen ondergaan, o.m. inzake de toepassingsgebied in de tijd van de nieuwe regeling, het speciaal btw-regime voor opslagruimten en de regels inzake kortdurende verhuur.

Op o.m. de volgende vragen krijgt u een duidelijk en praktisch antwoord:

- Staan architectenkosten opgelopen voor 1 oktober 2018 de toepassing van de nieuwe regels in de weg?
- Worden afbraakwerken in aanmerking genomen om te besluiten of het optioneel stelsel al dan niet geldt?
- Wat als werken zijn aangevat vóór 1 oktober 2018 waarop de btw nog niet opeisbaar is geworden?
- Hoe moet de optie worden uitgeoefend? Moet er een kennisgeving gebeuren aan de Administratie?
- Wat als het gebouw gemengd wordt gebruikt door de huurder? Kan dan de optie worden uitgeoefend?
- Welke bijzondere regels gelden voor opslagruimten?
- Wat zijn de nieuwe regels inzake verhuringen van korte duur? Gelden die zowel in een b2b als in een b2c-context? Welke waarborgen voor de verhuurder heeft de wetgever ingebouwd?
- Is de herzieningstermijn van 25 jaar behouden? Gebeurt de herziening maandelijks of jaarlijks? Moet er een herziening gebeuren in geval van leegstand?
- Kunnen ook gronden verhuurd worden onder het optioneel btw-stelsel?

Sprekers

Ine Lejeune
Advocaat PwC Legal, Partner Tax Policy - Dispute resolution & Tax Litigation
Gill Van Damme
Senior Manager PwC Legal
Tim Van Sant
Advocaat-Vennoot PwC Legal