logo
Home » Aanbod » Seminaries » Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies - BRUSSEL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be
Soortgelijke opleidingen

van 24-09-19
tot 17-12-19
Grondige Snelcursus BTW - Najaar 2019 - BRUSSEL
van 04-02-20
tot 12-05-20
Grondige Snelcursus BTW - Voorjaar 2020 - GENT

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Beëindiging van erfpacht- en opstalconstructies - BRUSSEL (19/87 B)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie geregeld te maken heeft met onroerendgoedverrichtingen en met vragen over de fiscale aspecten ervan. Vermits de klemtoon van de opleiding ligt op de basisprincipes die op de verschillende transacties van toepassing zijn, is de lessenreeks bijzonder geschikt voor al wie een opfrissing en update wenst van de fundamentele regels betreffende één of meer aangeboden topics.

Zoals blijkt uit het onderstaand programma gaat de lessencyclus achtereenvolgens in op de fiscale aspecten van de verwerving van onroerend goed, het beheer ervan en tenslotte de verdwijning ervan uit het patrimonium.

Niet alleen het onroerend goed als zodanig maar ook de zakelijke rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal krijgen in de lessenreeks de nodige aandacht. Iedere spreker stoffeert zijn uiteenzetting met voorbeelden en casussen uit zijn praktijkervaring.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 960 euro of op één of meer afzonderlijke topics.

Als een erfpacht- of opstalcontract eindigt, komt in principe ook een einde aan de eigendom van het gebouw dat de erfpachter of de opstalhouder heeft opgericht. Wat zijn daarvan de gevolgen in hoofde van de erfpachter/opstalhouder en in hoofde van de erfpacht- of opstalgever? Aspecten van inkomstenbelastingen, btw en registratierechten.

Met speciale aandacht voor de hypothese waarbij het contract beëindigd wordt vóór het verstrijken van de oorspronkelijk overeengekomen termijn, of wordt verlengd op het einde van de termijn.

Sprekers

Luc Saliën
Collegelid Dienst Voorafgaande Beslissingen, FOD Financiën, Prof. FHS
Roel Van Hemelen
Partner TaxQuest, Belastingconsulent, Gastdocent FHS