logo
Home » Aanbod » Seminaries » Artikel 49 WIB92: to deduct or not to deduct – that is the question - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Artikel 49 WIB92: to deduct or not to deduct – that is the question - GENT (19/166 G)

Niet alle kosten die een vennootschap boekt, hebben hetzelfde effect op haar fiscaal resultaat. Er zijn kosten waarvan de fiscale wetgeving bepaalt dat ze maar voor een gedeelte of zelfs helemaal niet aftrekbaar zijn. Daarnaast bestaan ook uitgaven die strikt boekhoudkundig geen uitgaven zijn, maar toch de fiscale aftrekbaarheidstoets van artikel 49 WIB92 moeten doorstaan (bv. de tantièmes). Ook de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een aantal nieuwe regels ingevoerd.

Tijdens ons seminarie, dat zich richt tot al wie beroepshalve met fiscaliteit en boekhouding bezig is, zullen wij een aantal in de praktijk hete en belangrijke hangijzers rondom de (correcte) toepassing van artikel 49 WIB92 en enkele aanverwante bepalingen onderzoeken.

Wij zullen bij wijze van opwarming eerst het toepassingsgebied van artikel 49 WIB92 verkennen, de drie daarin opgenomen aftrekbaarheidsvoorwaarden van dichterbij bekijken:
- de realiteitsvoorwaarde (bewijsvoering),
- de annualiteitsvoorwaarde (met inbegrip van vooruitbetaalde kosten) en last but not least,
- de finaliteitsvoorwaarde.

Wij zullen nagaan welke bijzondere rol artikel 49 binnen het WIB92 vervult en wat zijn verhouding tot andere aftrek- en antimisbruikbepalingen is. Ook de interactie tussen het boekhoudrecht en de kostenaftrek wordt aangesneden in het licht van de recente wetswijziging inzake disconto op bepaalde activa en degressieve afschrijvingen.

Met al deze kenniswapens zullen wij een aantal praktijkgevallen en fiscale planningstechnieken bestuderen in verband met de kostenaftrek en deze telkens illustreren aan de hand van recente rechtspraak, rulings of andere recente voorbeelden.

Zo komen o.a. ter sprake: de kosten van onroerend goed en de draagwijdte van de bezoldigingstheorie, omstandigheden waarbinnen tantièmes en management fees aftrekbaar kunnen zijn, de problematiek van financieringslasten in verband met verwerving van aandelen, uitkering van dividenden en kapitaalverminderingen en de fiscale aftrekbaarheid in het kader van kartelboetes en staatssteun-dossiers.

 

Spreker

Svjatoslav Gnedasj
Advocaat Vennoot Eubelius