logo
Home » Aanbod » Seminaries » Algemene principes van internationaal fiscaal recht (2 sessies) - Brussel
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 240
Datum: 05 februari 2020
van 13.30 tot 17.00 uur

BRUSSEL
ODISEE Hermes-gebouw
Stormstraat 2
1000 Brussel

Opmerkingen:

2 woensdagen:
5 en 12 februari van 13.30 tot 17.00 uur 

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Algemene principes van internationaal fiscaal recht (2 sessies) - Brussel (20/91 B)

Deze lessenreeks richt zich tot de medewerkers van accountants, belastingconsulenten, advocaten en notarissen. En tot al wie op zoek is naar een opleiding over de basisbeginselen van het fiscal ondernemingsbeleid. De klemtoon van de lessenreeks over Europees en internationaal fiscaal recht richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die op een weliswaar redelijk korte termijn, toch een grondige inleiding wensen in de belangrijkste thema’s van het internationaal fiscaal recht. De klemtoon ligt op de basisbeginselen zodat de lessenreeks ook ideaal is om de fundamentele regels van het internationaal fiscaal recht op te frissen en te actualiseren.

Belangstellenden kunnen inschrijven op de volledige lessenreeks 1.200 euro, of op één of meer afzonderlijke sessies.

Deze eerste twee sessies zijn een introductie in het internationaal fiscaal recht, met bijzondere aandacht voor de inkomstenbelastingen. Welke bronnen zijn relevant, waar kunnen ze worden teruggevonden en hoe verhouden ze zich onderling tot elkaar?
Aan de hand van enkele algemene voorbeelden wordt een globale methode aangereikt voor een correcte analyse van een fiscale casus met extraterritoriale aspecten. In het bijzonder wordt tijdens deze sessie stilgestaan bij het belang van het begrip ‘inwoner’, alsook bij het engagement/de verplichting van een woonstaat om dubbele belasting te vermijden.

Spreker

Bart Peeters
Prof. UGent, UA en ULg, Gastdocent FHS