logo
Home » Aanbod » Seminaries » Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: actualia - BRUSSEL - NIEUWE DATUM
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen: actualia - BRUSSEL - NIEUWE DATUM

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

- POZ: het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap.
- Wat is de impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting op aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen?
- Wat zijn de gevolgen van het optrekken van de minimumbezoldigingseis van 36.000 euro naar 45.000 euro voor het genot van het verlaagd vennootschapsbelastingtarief?
- Wordt winstreservering met aanleg van liquidatiereserve een alternatieve vorm van interne pensioenopbouw?
- Nieuwe uitkeringsregels aanvullende pensioenen: tegen eind 2018 moeten die geïmplementeerd worden, maar er rijzen nog heel wat vragen, vooral voor de bestaande contracten met eindleeftijd 60 jaar.
- Nieuwe Assuralia-gedragscode inzake verlenging invaliditeitsverzekering (ingang juni 2017).
- Diverse vraagstukken inzake vastgoedfinanciering via de tweede pijler (vruchtgebruik, lage intrestvoeten leiden tot nieuwe inzichten en belangrijke verschuivingen, impact nieuwe uitkeringsregels, …).
- Optrekken van de Wijninckx-bijdrage op hoge premies.