logo
Home » Aanbod » Seminaries » Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken - GENT
afdrukken PDF genereren
Prijs : € 195
Datum: 02 december 2019
van 13.30 tot 17.00 uur

GENT
Clemenspoort vzw
Overwale 3
9000 GENT

Opmerkingen: Dit seminarie vindt ook plaats op:

> donderdag 7 november 2019 van 13.30 tot 17.00 uur in LAAKDAL
> dinsdag 19 november 2019 van 14.00 tot 17.30 uur in BRUSSEL

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Aanslag geheime commissielonen anno 2019: stand van zaken - GENT (19/161 G)

Via de Programmawet van 19 december 2014 werd de bijzondere aanslag geheime commissielonen drastisch verlaagd tot 103 %, en in bepaalde gevallen zelfs tot 51,5 %. Hiermee gaf de wetgever aan dat de aanslag slechts een vergoedend en dus geen strafkarakter heeft. Wettelijk werd er voorzien in twee ontsnappingsroutes. Deze hebben in het verleden al meermaals ter discussie gestaan. Begin dit jaar heeft het Hof van Cassatie nog uitspraak gedaan over de mogelijkheid of de fiscus de aanslag “nieuwe stijl” kan toepassen op een tijdig geïdentificeerde genieter van een oud hangend geschil.

Ook de thematiek van de verdoken meerwinsten komt aan bod. De bijzondere aanslag is niet op verdoken meerwinsten van toepassing als ze het gevolg zijn van een verwerping van beroepskosten. Eind 2018 besliste het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van de verdoken meerwinsten van de tweede ontsnappingsroute geen schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel uitmaakt.

Ook de hervorming van de vennootschapsbelasting zal een impact hebben op de aanslag geheime commissielonen. Zo is de aanslag met ingang van 1 januari 2020 niet langer aftrekbaar als beroepskost. Daar het tarief werd verlaagd naar 103 %, is het volgens de wetgever niet onlogisch dat de belastingplichtige een extra inspanning levert om haar fiscale verplichtingen na te leven. Om problemen in de praktijk te voorkomen, lijst de spreker deze fiscale verplichtingen nog eens voor u op.

Een tweede gevolg van de hervorming is de afschaffing van het 50 % tarief in het geval van een vrijwillige opname van zwarte verkopen in de boekhouding.

Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de laatste stand van zaken in de rechtspraak, rechtsleer en beslissingen van de dienst voorafgaande beslissingen.


Spreker

Alain Claes
Advocaat-vennoot Sherpa Law, Gastdocent FHS