logo
Home » Aanbod » Seminaries » Update aspecten van verkooprecht in de 3 gewesten - GENT
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Update aspecten van verkooprecht in de 3 gewesten - GENT

Belgen worden geboren met een baksteen in de maag. Bouwen, verbouwen behoren tot de mogelijkheden. Zoals steeds is ook hier een fiscaal prijskaartje aan verbonden, meer bepaald het betalen van een verkooprecht. Tijdens dit seminarie wordt de regeling van het verkooprecht in de 3 gewesten met elkaar vergeleken.

De Vlaamse regering heeft zich voorgenomen in te zetten op een verlaging van het verkooprecht voor de gezinswoning. Waar voorheen een tarief van 10 % werd gehanteerd, wordt dit verlaagd naar 7 % voor overeenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 juni 2018. Verder wordt er voorzien in bijkomende verlagingen van het verkooprecht voor onroerende goederen met energetische renovaties, onroerende goederen verhuurd aan een SVK en de aankoop van onroerend erfgoed. Daarenboven worden een aantal andere voordeelregimes afgeschaft. Intussen heeft de Vlaamse Belastingdienst inzake het hervormd verkooprecht reeds diverse voor de praktijk interessante standpunten ingenomen die zullen worden toegelicht.

Sinds 2016 is een verhoogd kooprecht van 15 % van toepassing op de aankoop van een tweede woning in het Waals Gewest. Het Decreet van 22 december 2017 schaft dit verhoogd tarief af, zodoende dat er kan worden teruggevallen op het basistarief van 12,50 %. Ingevolge het Decreet wordt er ook een abattement ingevoerd met een maximum fiscaal voordeel van 2.500 euro. Daarnaast wordt er een speciaal kooprecht voorzien voor de verkoop van onroerend goed op lijfrente.

In het kader van de woonfiscaliteit heeft het Brussels Gewest de woonbonus vervangen door een abattement van 175.000 euro. Via een Ordonnantie van 14 december 2017 voert ze met ingang van 1 januari 2018 eenzelfde abattement in voor de registratierechten die zijn verschuldigd bij de verkoop van bouwgronden.

De spreker zal tevens voor de praktijk relevante actualia (administratieve standpunten, rulings, rechtspraak) inzake het verkooprecht de reveu laten passeren.