logo
Home » Aanbod » Seminaries » Jaaroverzicht vennootschapsrecht - LAAKDAL
afdrukken PDF genereren
Afgelopen

Blijf op de hoogte
over nieuwe data:
seminaries@odisee.be

Geen soortgelijke opleidingen gevonden

reageer Stel hier nu al uw vraag aan de spreker

X
 
 

Jaaroverzicht vennootschapsrecht - LAAKDAL (20/01 L)

Doelstelling van dit seminarie is de deelnemers een becommentarieerd overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen die zich in 2019 hebben voorgedaan op het vlak van het vennootschapsrecht. Ook wordt er aandacht besteed aan de recente wetgeving en rechtspraak. Traditiegetrouw worden de theoretische beschouwingen aangevuld met praktische tips.

In het seminarie zal vanzelfsprekend dieper worden ingegaan op het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit volumineuze wetboek (586 pagina’s) trad op 1 mei 2019 in werking voor nieuwe vennootschappen. Voor bestaande vennootschappen is het WVV trapsgewijze van toepassing met als eerste belangrijke datum 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 zullen de dwingende bepalingen van deze wet van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen (zelfs als de statuten iets anders voorschrijven). Het WVV is een werkelijke omwenteling in het vennootschaps- en verenigingsrecht. Deze nieuwe wet biedt vooral veel opportuniteiten dankzij een modernisering en vereenvoudiging van het bestaande vennootschapsrecht. Ook wordt het vennootschapsrecht aangepast aan Europese evoluties, zoals het regelen van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van vennootschappen.

In het bijzonder zal worden ingegaan op de eerste moeilijkheden in de praktijk, onder meer rond de omvorming van vennootschappen en statuten van de BV.

Dit overzichtsseminarie is een absolute must voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met het vennootschapsrecht, zoals onder meer bestuurders, zaakvoerders, controllers, belastingconsulenten, erkende fiscalisten, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, advocaten en notarissen.

Sprekers

Wim Goossens
Partner Eubelius Advocaten, Prof. FHS
Philippe Mulliez
Partner Eubelius Advocaten